2019.12.17.

Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. (Hóseás 2,21)

Urunk Istenünk, tedd lelkünket Lelked templomává.

Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy

megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg

a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja.

Add mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként

a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét,

a türelmet, a jóakaratot, a hűséget.

Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor

igédet hirdetik itt és mindenütt.

Küldd el vigasztaló Szentlelkedet minden bajba

jutott embernek és a rosszakarat áldozatainak.

Őrizd meg gyűlölettől, háborútól a népeket

és vezetőiket.

Teremts Lelked erejével egyetértést.

Szentlélek, élet Ura és forrása. Bölcsesség és értelem Lelke.

Tanács és erő Lelke. Tudás és kegyelem Lelke.

Az Úr félelmének Lelke. Ámen (Taizéi imádság)