ÖSD

Jelen vizsgaszabályzat a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Petőfi és Goethe Alapítványa által lebonyolított nyelvvizsgákra vonatkozik. (Frissítve 2023. december 21-én)

Az ÖSD nyelvvizsgáról

 

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon. Intézményünk B2 és C1 szinten kínál vizsgalehetőséget.

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. A Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az általunk kínált ÖSD vizsgák Magyarországon akkreditáltak. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és a magyar állam által elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) és a „Profile Deutsch” szint-meghatározásaihoz igazodnak.

Az ÖSD teljes jogú tagja a Cambridge-i Egyetem által alapított ALTE (Association of Language Testers in Europe) szervezetnek, amely a vizsgák feladatait minőségbiztosítási szempontból rendszeresen ellenőrzi.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

 

ÖSD vizsgáink:

 • ÖSD Zertifikat B2 = 60%-tól középfok C

 • ÖSD Zertifikat C1 = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindkét szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az egyes vizsgarészeknél elérendő minimális ponthatárért lásd a „Vizsgaeredmények” pontot.

Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen!

 

Akkreditált nyelvvizsgáink

 

Magyar nyelvű vizsgaleírások

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-nyelvvizsgak-oesd/az-oesd-vizsgakrol/

A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsga központjában a valós szituációkban használt kommunikációs készségek állnak.

 

 

Mintavizsgák:

http://www.osd.at (Modellprüfungen)

 

ÖSD-mintafeladatsorok:

B2

C1

Szintfelmérő teszt:

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/szintfelmero-teszt/

 

Próbavizsgával kapcsolatos információk:

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-nyelvvizsgak-oesd/probavizsga/

ÖSD vizsgaidőpontok Mezőberényben 2024-ben:

 

Jelentkezési időszak

Írásbeli

vizsga

Szóbeli

vizsga

Szint

Eredmények

Bizonyítvány

2024.01.11. – 02.07.

B2: 2024.02.23.

C1: 2024.02.24.

2024.02.24-29.

B2 és C1

2024.03.15.

2024.03.29.

2024.03.28. – 04.24.

B2: 2024.05.10.

C1: 2024.05.11.

2024.05.11-17.

B2 és C1

2024.05.31.

2024.06.14.

2024.09.19. – 11.13.

B2: 2024.11.29.

C1: 2024.11.30.

2024.11.30-12.05.

B2 és C1

2025.01.03.

2025.01.17.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga általában két külön napon zajlik. A szóbeli vizsga időpontját csak a jelentkezési határidő lejártát követően tudjuk megadni. Adott vizsgaidőszakon belül a vizsga napja nem módosítható.

*A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni! A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek.

 

Vizsgadíjak

 

Vizsgadíjak 2024. január 5-től

Vizsgaszint

 Vizsgadíj**

Vizsgadíj
belső vizsgázók számára*

  ÖSD Zertifikat B2

  52.000,- Ft

  49.000,- Ft

  ÖSD Zertifikat C1

  55.000,- Ft

  52.000,- Ft

*Az árak az intézmény diákjaira és dolgozóira vonatkoznak, ők a vizsgadíjból 3.000.- Ft kedvezményt kapnak.

**Az árak az euro árfolyamának függvényében változhatnak.

Lemondási díj: A vizsga lemondásának díja minden esetben 6.000.- Ft.

A nyelvvizsga díja a jelentkezéssel egy időben, egy összegben fizetendő banki átutalással.

A jelentkezést csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a vizsgadíj befizetése megtörténik a Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány OTP-Banknál vezetett számlájára. Az alapítvány számlaszáma: 11733144 – 20009166. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: ÖSD. A befizetésnél kérjük, adja meg nevét, címét, és ha az nem azonos, a számlázási címet. A befizetést igazoló eredeti bizonylatot a vizsgán be kell mutatni!

 

Vizsgajelentkezés

 

A jelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Jelentkezés

A vizsgákra jelentkezni lehet e-mailben (osd.mezobereny@gmail.com), a letölthető jelentkezési lap elküldésével. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a jelentkezési időszak utolsó napján 10.00 óráig küldje meg a vizsgahelynek. Postai úton érkező jelentkezéseket a továbbiakban nem áll módunkban fogadni.

A jelentkezési határidő leteltével nem áll módunkban jelentkezést elfogadni. Telefonos vizsgajelentkezést semmilyen esetben nem fogadhatunk el.

A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie. Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 EUR.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha munkatársunktól megkapták a visszaigazoló e-mailt, mely tartalmazza a jelentkező kódját, illetve a vizsgabeosztást és a vizsga-szabályzatot.

 

Letölthető jelentkezési lap

Jelentkezési lap DOC

Jelentkezési lap PDF

 

A vizsga menete

Az írásbeli és a szóbeli vizsga két külön napon zajlik. A vizsga dátuma kötött, egyéni kéréseket nem áll módunkban figyelembe venni.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 20 perccel meg kell jelenni. A vizsga pontos helyét és időpontját a visszaigazoló e-mailben kapják meg a vizsgázók; illetve a faliújságon, a termek ajtaján is olvasható lesz. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) igazolják. A személyi igazolványról egy fénymásolatot is kell hozni, ami belekerül a vizsgadolgozatba. 

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat, okosórákat és egyéb elektromos eszközöket a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskában kell elhelyezni.

A vizsga előtt

 • Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza el vizsgabeosztását!

 • legalább 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.

 • A tájékozódásban a visszaigazoló e-mail és a faliújságon, a termek ajtajain elhelyezett információk segítenek.

A vizsga alatt

 • Kapcsolja ki a mobiltelefonját és egyéb elektromos eszközeit. Elektromos készülékek használata a vizsga ideje alatt szigorúan tilos! A vizsgázó, aki telefonját (vagy más készülékét) a vizsga során használja, kizárható a vizsgázásból!

 • A teremfelügyelő kibontja a feladatokat és a vizsgához szükséges nyomtatványokat tartalmazó csomagot.

 • A teremfelügyelő ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, fényképes igazolványuk alapján. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!

 • A teremfelügyelő kiosztja a vizsga borítólapját és a feladatlapokat.

 • A vizsga során kövesse a teremfelügyelő utasításait! A teremfelügyelő segít a borítólapon és a vizsga-feladatlapokon kért személyes adatok/dátumok kitöltésében.

 • Amennyiben kérdése van, tegye fel a teremfelügyelőnek!

 • A teremfelügyelő tájékoztatni fogja az egyes vizsgarészek hosszáról és felírja a táblára, hogy meddig dolgozhat.

 • A vizsgázóknak lehetőségük van mosdóba menni a vizsga ideje alatt. A mosdóban egyszerre egy vizsgázó tartózkodhat. Amennyiben kimegy a mosdóba, nem kaphat plusz időt a feladatok megoldására.

 • A vizsga után a teremfelügyelő összegyűjti a feladatlapokat.

 • Mielőtt kimegy a vizsgateremből, ellenőrizze, hogy nem felejtett-e bent semmit (pl. szótárat…)!

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) kell igazolni. A felkészülési idő alatt (B2 15-15 perc, C1: 20-20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez csak a vizsgahely által biztosított szótárakat lehet használni.

A szóbeli vizsgára nincs előre összeállított tételsor.

A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat és egyéb elektromos eszközöket a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott vizsgázókkal semmilyen módon nem kommunikálhat.

A vizsga előtt

Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza el vizsgabeosztását.

Kb. 10 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.

 • A tájékozódásban a visszaigazoló e-mail és a faliújságon, a termek ajtajain elhelyezett információk segítenek.

 • Kérjük, hogy ameddig nem kerül sorra (amíg nem szólítjuk), csendben várakozzon a folyosón.

 • A vizsga előtt adatellenőrzésre fogjuk szólítani, hogy összevethessük a személyi igazolványa adatait a jelentkezéskor benyújtott adatokkal. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!

 • A vizsga idejére kapcsolja ki telefonját és egyéb elektromos eszközeit. Ezeket sem a felkészülési idő, sem a vizsga ideje alatt nem használhatja. Személyes holmiját, telefonját hagyja a kijelölt helyen.

A vizsga alatt

 • A felkészülési időben lehetősége van a vizsgafeladatok kidolgozására. Ehhez feladatlapot és jegyzetlapot, valamint szótárat kap. A felkészülés zárt, külön teremben történik. Innen a vizsgáztatók fogják Önt a vizsgára szólítani. (A felkészülés a B2 vizsgára 10-15 percig, a C1 vizsgára 15-20 percig tart. B2 vizsgán kétnyelvű, C1 vizsgán egynyelvű szótárat használhat.)

 • A vizsga maga kb. 15-20 percig tart. A vizsga után a vizsgázónak nincs további teendője.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a Vizsgahely, miután meghallgatta a Vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. Nem megengedett eszköznek minősül a mobiltelefon és egyéb elektromos eszköz, vagy az írásbeli vizsgán használt szótárban lévő jegyzet, vagy segédlap használata is.

A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, a neveket az Osztrák Intézet közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjával.

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért pontokat az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni a vizsgaidőszak utolsó napját követő napon a jelentkezéskor kapott kód segítségével. Hogy a vizsga sikeres volt-e, az alábbi táblázat segítségével állapíthatja meg. Azonosítója megadásával megtekintheti és kinyomtathatja vizsgaeredményét.

Kérjük, a vizsgahelyet idő előtt ne keressék ezzel kapcsolatosan!

Pontjai megtekintéséhez kattintson ide. Azonosítója megadásával megtekintheti és kinyomtathatja vizsgaeredményét.

 • A pontjait tartalmazó táblázat nem tartalmazza, hogy a vizsga sikere volt-e.

 • A sikeres vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.

 • Tekintse meg kódja segítségével a pontjait, majd vesse össze őket a táblázattal.

 • Vegye figyelembe, hogy a sikeres vizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind szóbeli vizsgánál el kell érni a minimális pontszámot.

 • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a ponthatárt, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.

 • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.

 

Készségek

Lesen           (olvasásértés)

10 pont / 50 %

Hören          (hallás utáni értés)

10 pont / 50 %

Schreiben    (Aufgabe 1+2)       (Írás)

15 pont  /  50 %

gesamte schriftliche Prüfung     (Írásbeli összesen)

42 pont / 60%

Sprechen       (szóbeli vizsga)

18 pont /  60%

A vizsgadolgozatok megtekintése

A vizsgadolgozatok az utolsó vizsganaptól számítva négy hétig – előre egyeztetett időpontban – tekinthetőik meg a budapesti tanfolyami irodában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. Személyes megtekintésen túl tanár és / vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre. Az ÖSD vizsgafeladatok azonban minden esetben titkosak, nem adhatók ki harmadik fél részére.

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgahelynek. A

Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz.

Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni “nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000.- Ft a jelentkezési határidőn belül.

 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.

 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.

 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. Igyekszünk személyre szabott támogatást nyújtani.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák, hogy a szöveget szájról is tudják olvasni.

Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük. Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre. A gimnázium és a kollégium épülete is akadálymentesített. Mozgássérült vizsgázók esetében intézményünk számítógépet tud biztosítani. További kérdéseivel forduljon a Vizsgahelyhez.

A bizonyítvány átvétele

A vizsgázók a bizonyítványokat (az ÖSD bizonyítványt és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt) postán kapják meg, vagy személyesen is átvehetik előzetes egyeztetés után. A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni. A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek.

Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, azt meghatalmazottja – meghatalmazás felmutatásával – teheti meg.

Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 €.

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar nyelvű bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.

Jogszabályok és elérhetőség

 

A nyelvvizsgákat érintő jogszabályokkal és a jogszabályi módosításokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján tájékozódhat: https://nyak.oh.gov.hu/doc/jogszab/default.asp

 

Elérhetőség

E-Mail cím: osd.mezobereny@gmail.com

Telefon: 66/515-578 (Székely Mária, Oláh Barbara)

Frissítve: 2023. december 21.