ECDL

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Az ECDL 4 és 7 modulos bizonyítvánnyal a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség a pedagógusok számára teljesítettnek tekinthető. (Lásd: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről, 5. §)

Egyre több felsőoktatási intézmény számítja be a tantárgyi követelményekbe az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy részleges felmentést, jeles kollokviumi vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDL-bizonyítványukért.

A vizsgakártya az első sikeres vizsgától számított három évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni. A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék.

További tudnivalók:              

http://njszt.hu/ecdl/tudnivalok

Költségek: 

 Regisztrációs díj

Diák/Felnőtt

 ECDL

9000 Ft

 Vizsgadíjak

vizsgánként

 Felnőtt/diák

3500 Ft

Vizsgaidőpontok:

Egyéni megbeszélés alapján. Érdeklődni: Földesi Richárd (frichard@freemail.hu)