ECDL

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Az ECDL 4 és 7 modulos bizonyítvánnyal a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség a pedagógusok számára teljesítettnek tekinthető. (Lásd: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről, 5. §)

Egyre több felsőoktatási intézmény számítja be a tantárgyi követelményekbe az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy részleges felmentést, jeles kollokviumi vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDL-bizonyítványukért.

A vizsgakártya az első sikeres vizsgától számított három évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni. A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék.

További tudnivalók:              

http://njszt.hu/ecdl/tudnivalok

Költségek: 

 Regisztrációs kártya

diák

felnőtt

 ECDL Standard (7 modul)

5500 Ft

7500 Ft

 ECDL Base (4 modul)

4500 Ft

6000 Ft

 Base és Standard regisztrációs díj‑különbözet

2000 Ft

3000 Ft

 Vizsgadíjak

modulonként

 Nappali tagozatos diákok

1800 Ft

 Pedagógusok

1800 Ft

 Egyéb felnőttek

2500 Ft

Vizsgaidőpontok:

Egyéni megbeszélés alapján. Érdeklődni: Földesi Richárd (frichard@freemail.hu)