DSD

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz auf der Niveaustufe B2/C1

 • Tartományi Kultuszminiszterek Konferenciája Német Nyelvi Diplomavizsgája

Seit 1995 legen die Absolventen des zweisprachigen Zweiges am Petőfi Sándor Gimnázium in Mezőberény dasDSD mit großem Erfolg ab. Bei der Vorbereitung auf die Prüfung werden sie durch ihre ungarischen Deutschlehrkräfte und durch Lehrer und Lehrerinnen aus Deutschland unterstützt.

Mit dem Sprachdiplom attestiert die Kultusministerkonferenz der Länder der Bundesrepublik Deutschland (höchste für Bildung zuständige Institution in Deutschland) den Schülern und Schülerinnen ein hohes sprachliches Niveau, d.h. die StufeB2/C1 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Dem Prüfling entstehen keine Kosten.

A mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium végzős diákjai 1995 óta sikeresen szerepelnek a német DSD nyelvvizsgán. A felkészülésüket a gimnáziumi évek során a magyar anyanyelvű német szakos tanárok mellett németországi nyelvtanárok is segítik.

Ezzel a nyelvvizsgával a Német Szövetségi Köztársaság legmagasabb szintű oktatáspolitikai testülete, a Tartományi Kultuszminiszterek Konferenciája diákjaink magas szintű – a Közös Európai Referenciakeret C1 szintjének megfelelő – nyelvtudását tanúsítja. 
Tanulóink számára a vizsga ingyenes.

Gründe, das DSD B2/C1 abzulegen

 • Bescheinigung ausreichender Sprachkenntnisse beim Auf-nahmeverfahren an einer deutschen oder österreichischen Universität

 • 50 Punkte beim Zulassungsverfahren an einer ungarischen Universität

 • anerkannte Zusatzqualifikation auch im Berufsleben

Miért érdemes a DSD C1 vizsgát letenni?

 • német vagy osztrák felsőfokú tanulmányok esetén a megfelelő nyelvtudást igazoló, elfogadott dokumentum

 • a magyar felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőfokú nyelvtudás 50 pontot ér

 • a munkaerőpiacon szintén elismert

Gründe, an einer DSD – Schule wie dem PSG zu lernen

Miért érdemes DSD iskolában -például Mezőberényben- tanulni?

 • jährliche Buchprämien für Schüler und Schülerinnen

 • Möglichkeit, ein dreiwöchiges Sprachstipendium in Deutsch-land während der Sommerferien zu bekommen

 • Möglichkeit, an einem vierwöchigen Sprachstipendium in Deutschland während der Sommerferien in einer inter-nationalen Gruppe teilzunehmen

 • Möglichkeit, sich für einen zweiwöchigen Aufenthalt an der Deutschen Schülerakademie zu bewerben

 • Möglichkeit für Spitzenschüler, sich für ein von deutscher Seite vollfinanziertes Studium in Deutschland zu bewerben (Eine Schülerin aus Mezőberény studierte mit einem solchen DAAD-Stipendium an der Universität Bonn.)

 • a kéttannyelvű ágban kiemelkedő tanulók minden évben német nyelvű könyvjutalomban részesülnek

 • a nyári szünetben három hetes németországi ösztöndíj-lehetőség (országismereti és nyelvtanfolyamok)

 • a nyári szünbetben négy hetes németországi ösztöndíj-lehetőség nemzetközi diákcsoport tagjaként („Internationales Preisträgerprogramm“)

 • pályázati lehetőség kéthetes németországi tanulmányokra a Német Diákakadémián

 • a legkiválóbb tanulók németországi ösztöndíjra pályázhatnak felsőfokú tanulmányaik teljes időtartamára (Jelenleg a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium egyik volt diákja DAAD-ösztöndíjasként a bonni egyetemen folytatta tanulmányait.)

Fleißig und fröhlich ans Werk.
Es lohnt sich!

Fogj hozzá jó kedvvel, szorgalommal.
Megéri a munka!