Megalakult a Rákóczi Szövetség helyi alapszervezete

2018. december 6-án a Rákóczi Szövetség központi irodájának kétfős küldöttsége (Nagy Domonkos István – szervezetfejlesztési és informatikai igazgató – és Aradi Márk munkatárs) látogatott iskolánkba, hogy a Szövetség nevében együttműködési szerződést írjon alá a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójával, Dr. Rückné Mező Györgyivel.

A Rákóczi Szövetség 1989-ben jött létre, Dr. Halzl József vezetésével, aki a Szövetség tiszteletbeli elnökeként máig meghatározó arca egyesületünknek.

 A Rákóczi Szövetség kisebbségpolitikai és érdekvédelmi egyesületként határozza meg magát: olyan társadalmi szervezetként, amely politikai pártoktól független, ezektől támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és ezt a jövőben is kizárja tevékenységi köréből.

 Elsődleges feladatának a magyar-magyar kapcsolattartást tartja.

Az alapítók szándéka szerint különösen a Felvidéken és Kárpátalján élő közösségeinket (az egykori Rákóczi –birtokok területe), de gyakorlatilag valamennyi elcsatolt országrészben élő magyart illetve mára a világ szórványmagyarságát is célozza programjaival.

Az anyanyelv és a magyar kultúra ápolása, a kisebbségben élő magyarság oktatásügyének támogatása, a Kárpát-medencében élő magyarság együvé tartozásának erősítése és II. Rákóczi Ferenc, a Nagyságos Fejedelem emlékének, szellemi örökségének megőrzése szintén céljaink közé tartozik.

A Rákóczi Szövetség évente programok sokaságát kínálja középiskolás illetve felnőtt tagjai számára: Történelem versenyek: Gloria Victis (ifjúsági találkozó is), Cultura Nostra, Középiskolás vezetőképző, Diákutaztatási programok: Felvidéki Séták, Kárpátaljai Kirándulás, Partiumi Kirándulás, Délvidéki Séták, közös ünneplés: Október 23., Március 15., Június 4. diákutaztatási pályázatok, Táborok: Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor, Kárpát-medencei Színjátszó Tábor (később Összmagyar Egyetemista Tábor), Tanároknak: Óvodapedagógus Tábor, Magyar Nyelv és Irodalom szakos tanárok Tábora, Történelem Tanárok Tábora, Középiskolai Szervezetek Vezetőinek Tábora

Napjainkra a Szövetség a második legnagyobb civilszervezet az országban a horgászok mögött.

A Mikulás napján tartott alakuló gyűlést Rákóczis Krampusszal is reklámoztuk, majd délután 15 órától 21 diák és 6 pedagógus részvételével megalakítottuk a helyi alapszervezetet. A jelenlévők tájékoztatására illetve az új alapszervezet köszöntésére a Szövetség részéről Nagy Domonkos vállalkozott.    Ficsor Tamás  Mezőberény, 2018. december 13.