KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÉSZREVÉTEL BENYÚJTÁSA

Kedves Felvételizők!

A központi felvételi vizsga kijavított dolgozatait a vizsgázó és szülője 2024. január 26-án péntek 8.00 és 16.00 óra között az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Megtekintés helyszíne: Könyvtár olvasóterem

A vizsgázó és szülője észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (16.00 óráig) írásban teheti meg. Az észrevételt a vizsgázó és szülője benyújthatja az intézménybe személyesen, illetve az aláírt észrevételt szkennelt formában az iskola e-mail címére (titkarsag@psgsuli.hu) is eljuttathatja. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.