Felvételi eljárás az Arany János Tehetséggondozó Programba

Megnyílt az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre.

A központi írásbeli vizsgára 2023. november 30-áig lehet jelentkezni. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2023. november 15-étól lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

A pályázatot legkésőbb 2023. december 8-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni iskolánk címére!

Szeretettel várunk minden érdeklődő, tehetséges diákot!

                                                                       Hugyecz Hajnalka

                                                                                   igazgató

A programba jelentkezni kívánó tanulóknak pályázatot kell benyújtaniuk. Amiről részletesen ITT olvashat.

A benyújtandó mellékleteket:

NEVELŐTESTÜLETI NYILATKOZAT

WORD

PDF

SZÜLŐI NYILATKOZAT

WORD

PDF

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

WORD

PDF

AJTP iskola választása

WORD

PDF

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JAVASLATA

WORD

PDF

Értékelési útmutató:

A számítás alapja

Elérhető maximális pontszám

Százalékos megoszlás

Tanulmányi eredmények: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika,

idegen nyelv. egy szabadon választott reál tantárgy

7. évfolyamév végi és a 8. évfolyam 1. félévi osztályzatának átlaga

25 pont

(tantárgyanként legfeljebb 5 pont, össze­sen legfeljebb 25 pont)

25%

Az általános tantervi képzésre jelentkezők számára központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatokkal megszervezett írásbeli vizsga:

magyar nyelv, matematika

50 pont (25-25 pont)

50%

Kognitív képességvizsgáló teszt

25 pont

25%

Összesen

100 pont

100%

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.