Központi írásbeli felvételi feladatlapok megtekintése

Kedves Nyolcadikosok!

 

A központi felvételi vizsga kijavított dolgozatait a vizsgázó és szülője 2023. január 26-án 8.00 és 16.00 óra között az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

 

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap (január 27.) végéig, 16 óráig, írásban teheti meg. Az észrevételt a vizsgázó és szülője benyújthatja az intézménybe személyesen, illetve az aláírt észrevételt szkennelt formában az iskola e-mail címére (titkarsag@psgsuli.hu) is eljuttathatja. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az észrevételekre az intézményvezető a felüljavítást követően határozatot küld, amely a döntését tartalmazza.