Tájékoztatás az Emberi Erőforrások Minisztériumától

Az óvodákban a nevelési év derekán járunk. Az iskolákban pedig — a tanév rendjéről szóló rendeletnek megfelelően — 2021. január 22-ével véget ért a tanítási év első féléve; a tanulók és szüleik a napokban megkapták az értesítést az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Úgy gondolom, időszerű, hogy néhány fontos, a köznevelést érintő tudnivalóra jelen levelemben külön is felhívjam szíves figyelmüket.

A Kormány döntése értelmében a veszélyhelyzeti rendelkezések hatálya meghosszabbodott. Ez azt jelenti, hogy a középfokú oktatási intézmények 9. és afeletti évfolyamai 2021. március 1-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben tanulnak. Természetesen mi is szerettük volna, ha a gyerekek, különösen a végzős tanulók visszatérhettek volna az iskolába, de a járványügyi helyzet miatt erre most még nem volt lehetőség.

Megerősítem ugyanakkor, hogy egyéni vagy csoportos konzultáció, felkészítés változatlanul szervezhető az iskolákban jelenléti formában is, az alapvető egészségvédelmi szabályok (fertőtlenítés. testhőmérséklet-mérés. távolságtartás, szellőztetés, stb.) betartásával, hiszen az iskolaépületek nincsenek zárva. Ezúton kifejezetten kérem a középiskolákat, hogy az érettségi előtt álló, végzős tanulóknak különösen a közismereti tárgyakból — biztosítsanak lehetőséget ezekre a konzultációkra. hogy a vizsgákra történő felkészítésük még eredményesebb legyen. Az Országos Diáktanáccsal egyeztetve azt tapasztaltuk, hogy az intézmények egy része már szervez ilyen felkészítőket; fontosnak tartom azonban, hogy ez mindenhol megvalósuljon.

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatban a Kormány álláspontja az, hogy a korábbiakban már kialakított óvintézkedések mellett mind az írásbeli, mind a szóbeli rész lebonyolítható, ahogyan 2020 őszén is sikerült a vizsgákat több tízezer tanuló számára problémamentesen megszervezni. A jelentkezés már elindult, minden technikai információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján.

Az óvodák és az általános iskolák a következő időszakban változatlanul jelenléti munkarendben működnek azzal, hogy ahol szükséges, a már megszokott rendben egyedi intézkedés születik a tantermen kívüli, digitális munkarend vagy a rendkívüli szünet elrendelésére. Az utóbbi hetekben lényegesen kevesebb a COVID-19 fertőzéssel érintett köznevelési intézmény, amelyben a korlátozó intézkedések mellett nagy szerepe van az intézményvezetők és a pedagógusok odafigyelésének is. Ezúton is köszönöm fáradozásaikat, odafigyelésüket, munkájukat.

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a tanévkezdéstől folyamatosan biztosított kéz- és felületfertőtlenítő szerek következő kontingensét február közepén, a már megszokott módon vehetik majd át a fenntartók. Erről a fenntartók és a köznevelési intézmények is külön levélben kapják meg a szükséges információkat. beleértve az átvétel pontos időpontját és helyszínét.

Ez az időszak nem könnyű sem a gyermekeknek. sem a szülőknek és a családoknak, sem a pedagógusoknak és a köznevelési intézmények dolgozóinak. Kérem, hogy az eddigiekhez hasonlóan tartsanak még ki, vigyázzanak önmagukra és az Önökre bízott gyermekekre. Kiemelten indokolt lehet ebben az időszakban odafigyelni a tanulók mentális, egészségi állapotára is. Amennyiben úgy látják, hogy ez szükséges, kérem, vegyék igénybe az iskolapszichológusok, a pedagógiai szakszolgálat segítségét, akik akár online csatornákon vagy telefonon is tudnak támogatást nyújtani a mentális nehézségekkel küzdő gyermekeknek.

Kérem abban is a segítségüket, hogy az Önök által vezetett intézményben dolgozók minél nagyobb számban regisztráljanak a védelmet jelentó oltásra. hiszen amint a szükséges mennyiségű vakcina rendelkezésre áll. azonnal sor kerül az érintettek oltására. A regisztráció a vakcinainfo.gov.hu. oldalon tehető meg.

Reményeink szerint egyre közelebb vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor az iskolafolyosók ismét megtelhetnek élettel, és együtt vehetnek részt pedagógusok és diákok a mindannyiuk számára olyannyira hiányzó közösségi programokon, eseményeken. Addig azonban továbbra is szükség van felelősségteljes, elhivatott munkájuk során a védelmi szabályok betartására. Ehhez kívánok Önöknek sok erőt, türelmet és kitartást!