Petőfi és Goethe Alapítvány bemutatása

Tisztelt Szülő!/Támogató

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse oktató- és nevelőmunkánkat: diákjaink sport-, kulturális és nyelvtanulási programjait, lehetőségeit!
Adományozza adója 1 %-át alapítványunknak vagy egyesületünknek!

Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány
adószám: 19061522–1–04
Számlaszám: 11733144-20002705

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója másik 1%-ának felajánlásával segítse a Magyarországi Evangélikus Egyház működését és munkáját.

Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai szám:0035

Köszönjük!

A Petőfi és Goethe Alapítvány bemutatása

Az alapítvány közhasznú szervezet, melynek célja a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium tehetséges tanulóinak, közösségi csoportjainak és nevelőinek olyan lehetőségeket biztosítani, melyek közvetlenül vagy közvetve a tanulók személyiségét fejlesztik, majdani életük érvényesülési esélyét növelik, és az intézmény működését biztosító állami költségvetésből nem valósíthatók meg.

Az alapítvány támogatja az idegen nyelvi képzést – elsősorban a német nyelvtanulás fejlesztését, cserekapcsolatok szervezését – olyan kiemelkedő tanulmányi programok fejlesztését, melyek hozzájárulnak a tanulók szakmai képzéséhez.

Az alapítvány támogatja a tanulmányi, kulturális és sportprogramokat, versenyeket, rendezvényeket, amelyek a tehetség kibontakozását szolgálják, hozzájárul ezek anyagi elismeréséhez.

Hozzájárul a Petőfi Sándor Gimnázium anyagi, technikai feltételeinek javításához. A beszerzett eszközök az intézmény tulajdonát képezik, használatukat az intézmény általános szabályai szerint biztosítja az iskola tanárai tanulói számára.

Esetenként olyan lehetőségeket biztosít az intézmény nevelői részére – pl. ösztöndíj -, mely az oktatás, nevelés feltételeit javítja. Ilyen jellegű támogatást a kuratórium által megszabott feltételek alapján adható.

Az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében, tárgya szerinti körben vállalkozói tevékenységet is végezhet.

Az alapítvány vagyonát csak a fent említett célokra lehet felhasználni.

Az alapítvány kezelője az alapítvány kuratóriuma.