Beszámoló a 2017/2018-as tanév érettségi vizsga eredményeiről MATEMATIKA és INFORMATIKA tantárgyakból

Munkaközösségünk összesítette a 2017/2018-as tanév május-júniusi érettségi vizsgáin elért eredményeket. A jobb áttekinthetőség érdekében több szempont szerint összehasonlítottuk az adatokat. A táblázatokban az elért %-os átlageredményeket minden esetben a matematikai kerekítési szabályoknak megfelelően egész számokra kerekítve adtuk meg, az érdemjegyek esetén 2 tizedes pontosságú kerekítést alkalmaztunk. A táblázatokban a lényeges adatokat félkövér betűtípussal szedtük. Az emelt szintű informatika érettségi esetében csak a befejezett vizsgákat tettük be a statisztikába. (Ugyanis 1 tanuló februárban bejelentkezett a szintemelő vizsgára, de már az írásbelire sem ment el, 1 fő pedig a gyenge írásbeli után nem jelent meg a szóbeli vizsgán.)

1.) Összesített végső eredmények

1

2

2.) Matematika érettségi eredmények osztályonként

3

4

3.) Matematika érettségi eredmények szintenként, nyelvenként

5

6

4.) Informatika középszintű érettségi eredmények

7

8