Arany János Tehetséggondozó Program

Arany János Tehetséggondozó Program

Tehetséges, de hátrányos helyzetű diák vagy?

Nagy álmaid vannak, de támogatásra van szükséged a megvalósításukhoz?

Kitartó, céltudatos és szorgalmas vagy?

Az érettségit követően főiskolán, egyetemen szeretnél továbbtanulni?

Akkor itt a helyed!

 

Mire számíthatsz, ha felvételt nyersz az AJTP-és osztályba?

 • öt évfolyamos képzésre, melyből 1 előkészítő év+ 4 év gimnáziumi képzés „AJTP-plusszal”

 • az előkészítő, gazdagító év: az általános iskolában tanultak szinten tartása, emelt angol/német és informatika órák, önismeret és tanulásmódszertan

 • 9-12. évfolyam: a gimnáziumi oktatás mellett önismeret, tanulásmódszertan, nyelvvizsgára felkészítő és tehetséggondozó foglalkozások, versenyek

 • hétvégi gazdagító programok (tanulmányi kirándulások, játékos csapatépítő és egyéb foglalkozások, külföldi tanulmányutak)

 • kollégiumi elhelyezés

 

Miért vonzó még az AJTP?

 • támogatjuk közép- és felsőfokú nyelvvizsgák, ECDL tanúsítvány, jogosítvány megszerzését

 • szociális támogatásban is részesülhetsz

 

Ösztöndíj az AJTP-ben 2022/2023-as tanévtől

Az első folyósítás 2023. január 1-e után történik meg visszamenőleg a

9/AJTP évfolyamon (előkészítő év) 15.000 Ft/hó, 2023 februárjában 75 000 Ft.

9-12. évfolyamon tanulmányi átlageredménytől függően:

– 4,0 és 4,3 között 20.000 Ft/hó

– 4,31 és 4,7 között 30.000 Ft/hó

– 4,71 és 5, 0 között 40.000 Ft/hó

 

Mit kell tudni az Arany János Tehetséggondozó Programról (AJTP) minden nyolcadikos diáknak és szüleiknek, osztályfőnökeiknek?

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program a kormányzat által támogatott országos esélyteremtő program, amely 2000 óta működik eredményesen az ország 21 kiemelkedő gimnáziumában és a hozzájuk kapcsolódó kollégiumokban. 2019-től egyszerűsödött a pályázati eljárás (nincs önkormányzati ajánlás), és jelentősen bővült a pályázatra jogosultak köre (nem csak hátrányos helyzetű tanulók pályázhatnak)!!!

A program célja: a tanulók fölkészítése az érettségire, az egyetemi továbbtanulásra – bármilyen irányban.

 

Eszközei:

 • 5 éves képzés (1 előkészítő év, amikor a tanulók kiemelten magas óraszámban tanulják az idegen nyelvet és a digitális kultúrát + 4 gimnáziumi év, az utolsó két évben bármely két tantárgy emelt szinten is választható),

 • kollégiumi jogviszony,

 • speciális kiscsoportos, egyéni foglalkozások (tanulásmódszertan, kommunikáció, önismeret),

 • közép- és felsőfokú nyelvvizsgák,

 • ECDL vizsgák alap és haladó szinten,

 • jogosítvány,

 • belföldi és külföldi tanulmányi kirándulások.

A program a tanulókat szociális támogatásokkal (pl. étkezés, közlekedés, különórák, edzések, táborok stb. költségeinek fedezése) és tanulmányi ösztöndíjjal is segíti – ez utóbbi 2023 januárjától a havi 40.000 Ft-ot is elérheti.

 

Kik jogosultak a programra?

Mindazon nyolcadikos tanulók, akik a pályázat beadásakor (minden év december első felében van a beadási határidő) az alábbiak közül egy feltételnek megfelelnek:

 • kedvezményezett településen lakik (közel 1700 ilyen település van, nemcsak kistelepülések, hanem pl. városok is, a lista az alábbi linken elérhető: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1500105.KOR&targetdate=&printTitle=)

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

 • gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett

 • a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult

 • a szülő vagy a családba fogadó gyám aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy

 • lakóhelye nem kedvezményezett település, de lakosságszám 5000 fő alatti, és a programba történő jelentkezés időpontjában települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül

 

Mit kell tartalmaznia a pályázati csomagnak?

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),

 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),

 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),

 4. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),

 5. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),

 6. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

Hogyan zajlik a pályázati – felvételi eljárás?

 1. Az osztályfőnök segítségével a tanulók és szüleik elkészítik a pályázati csomagot, és a szeptemberben megjelenő minisztériumi pályázati felhívásban és a tanév rendjében is megjelölt időpontig eljuttatják az első helyen megjelölt AJTP gimnáziumba.

 2. A tanuló a tanév rendjében megjelölt időpontig beadja jelentkezését a központi írásbelikre.

 3. A tanuló megírja az AJTP képességmérő tesztet, valamint a központi írásbeliket, és részt vesz az intézmények által szervezett felvételi beszélgetésen.

 4. A gimnáziumok a felvételik és a hozott pontszámok alapján rangsort készítenek, ami alapján még a középiskolai jelentkezési határidő előtt értesítik a pályázókat arról, hogy bejutottak-e az általuk megjelölt valamely intézmény AJTP osztályába.

 5. Amennyiben igen, akkor a tanuló a jelentkezési határidőig beadja jelentkezését az adott intézménybe, az AJTP-re.

 6. Amennyiben nem sikerült az AJTP-be bekerülnie, szabadon jelentkezhet intézményünk bármely képzésére, illetve bármely intézménybe.

A programban résztvevő intézményekben AJTP-programfelelős, illetve AJTP-koordinátor kolléga dolgozik, aki a felmerülő kérdésekre választ ad, segít a pályázati csomag összeállításában.

  

További információk:

az intézmény honlapján https://psgsuli.hu/gimnazium/2019/06/03/arany-janos-tehetseggondozo-program-tagozatkod-0051/,

 

illetve az AJTP-honlapon (www.ajtp.hu)

 

és AJTP-facebook oldalon (https://www.facebook.com/AranyJanosTehetseggondozoProgram/).