„Ne gyújts rá!” Világnap

A nem­zet­közi “Ne gyújts rá” — moz­ga­lom világ­nap­ját min­den év novem­ber har­ma­dik csü­tör­tö­kén tart­ják. A moz­ga­lom 1974-ben az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ból indult útjára. Célja, hogy legyen az évben egy olyan nap, ami­kor a ciga­ret­tá­zók nem gyúj­ta­nak rá, és a tár­sa­da­lom figyel­mét fel­hív­ják a dohány­zás, illetve a passzív dohány­zás veszé­lye­ire.

 

Az idei tanévben is megtartottuk a vetélkedőt a kollégiumi diákoknak a dohányzással kapcsolatban, amelyre nagy volt az érdeklődés.

 

A vetélkedőn a dohányzás káros hatásairól, a megelőzésről és a figyelemfelkeltés jelentőségéről volt szó.

 

A diákok ismereteik felmérésére totót töltöttek ki, kreativitásukat plakátkészítés során tették próbára.

 

 

Gratulálunk a helyezetteknek és minden résztvevőnek!

 

Csonkáné Bíró Éva