Felvételi eljárás

 A kollégium tagja lehet minden olyan tanuló, aki felvételt nyert a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium intézményébe, és magyarországi állandó bejelentett lakhellyel vagy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

   A tanuló kollégiumi tagsági jogviszonya egy tanévre szól, a felvétel elbírálásának kézhezvételétől kezdődik és a szorgalmi időszak végéig tart. Kivételt képeznek azok a kollégisták, akik gyermekvédelmi döntés alapján kerültek a kollégiumba, mert az ő kollégiumi tagságuk a gyermekvédelmi döntésben meghatározott ideig, vagy a tanulmányik végéig tart.

   Ezen túl figyelembe kell venni az Arany János programban résztvevő tanulókra vonatkozó eltéréseket. (AJTP esetében a tanulói jogviszony 5 év). Az AJTP diákjai számára a kollégium igénybevétele kötelező.  A programba való bekerülésre, illetve a felvételi eljárásra az adott tanévre vonatkozó tanév rendjéről szóló EMMI rendelet, illetve pályázati kiírás szabályai a

mérvadóak, az eljárás rendje intézményünk honlapján megtalálható.

   A kollégiumi elhelyezés iránti igényt külön kérelemben/Jelentkezési lapon kell benyújtani az igazgatónak. Azoknak, a tárgyévet megelőző tanévben kollégista tanulóknak, akik a következő tanévben is igényt tartanak a kollégiumi ellátásra, a tárgyévet megelőző tanév május 15-ig kell a jelentkezési lapot benyújtaniuk a kollégiumban.

   A 8. osztályos tanulók az iskolai felvételről szóló értesítéssel együtt kapják meg a kollégiumi Jelentkezési lapot, melyet kollégiumi elhelyezés iránti igény esetén postafordultával vissza kell küldeni az intézménybe.

   A tanév rendjében meghatározott középiskolai beiratkozásokon (általában június 24-28.) a kollégium képviselői részt vesznek. Ellenőrzik a jelentkező tanulók tényleges iskolai beiratkozását, illetve lehetőséget biztosítanak a további érdeklődők kollégiumi jelentkezésére.

   Kollégiumi felvétel a tanév bármely időszakában kérhető. A felvétel a kollégium szabad férőhelyeinek számától függ.

   A kollégiumba való felvételt 330 fő számára tudunk biztosítani.

   Túljelentkezés esetén a felvételről történő döntés, a kötelező felvétel esetein túl, a következő szempontok alapján történik:

1. Az állandó lakhely távolsága.

2. Azonos távolságra lakók között a tanulmányi eredmény dönt.

3. Iskolai tanulmányainak befejezéséhez szükséges a kollégiumi ellátás (11. vagy 12. évfolyamos diák)

4. Egyéni elbírálás igazolás alapján (rossz közlekedés, szociális rászorultság, gyermekvédelmi döntés stb… )

   A felvételi döntésről az igazgató határozat formájában értesíti a tanulót, kiskorú esetén a szülőt is.

   Amennyiben helyhiány miatt a tanuló várakozó listára kerül, szabad férőhely esetén a felvételről értesítést kap.