JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV (2. módosítás)

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV         (2. módosítás)

Előző módosítás: 2020. szeptember 8.

a 2020/2021. tanévre a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában 

Jogszabályi háttér: INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL (1.,2.)

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

 

Hasznos linkek:

Kapcsolat:

 • Ingyenesen hívható zöld számok:

  06-80-277-455

  06-80-277-456

 • Népegészségügyi Központ/Járványügy

 • Gyermekorvosi rendelő Kollégium Dr. Sziráczki Magdolna

 • Kollégiumi ápoló: Benczéné Dobó Klára

PCR-mintavételi intézmények listája listája:

 • https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/785-tanulok-cov-2-teszt?Itemid=135

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1.

 • A gimnázium és a kollégiumok valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézményvezetője, a kollégiumi ápoló és a gondnok ellenőrzi a takarítások végrehajtását.

 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet

1.2. A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítás intézményi ellenőrzésének időpontja:

augusztus 31.

 • Részt vesznek az ellenőrzésben: Dr. Rückné Mező Györgyi, Arnócziné Zsabka Klára, Benczéné Dobó Klára, Olej János

 • Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül

1.3. A hiányzó fertőtlenítőszerek és eszközök rendelésének határideje:2020. augusztus 26.

1.4.  A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából az intézmény vezetése, az alsós és a kollégiumi munkaközösség 2020. augusztus 29-ig ügyeleti rendszert dolgoz ki. Ennek működtetésében részt vesz az általános iskola és a gimnázium valamennyi pedagógusa. Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés ellenőrzése, közösségi terekben a mozgás koordinálása.

1.5.  2020. augusztus 27-ig a kollégiumban a kollégiumvezető a kollégiumi ápoló segítségével kialakítja az egészségügyi elkülönítő szobákat. (1-3)

Gimnáziumi riasztás esetén a kollégium elkülönítőjét használjuk.

1.6.  2020 augusztus 26. a gondnok elkészíti az épületek módosított takarítási rendjét, mely magában foglalja a takarítónők munkaidejének módosítását is.
Az általános iskola és gimnázium területén tanítási órák alatt a megszokott takarítási renden felül a közös használatú helyiségek, az öltözők és a játszóterek fertőtlenítését plusz egy takarító végzi.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1.  A tanítási órákat, a kollégiumi foglalkozásokat és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

2.2.  Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

2.3.  A szülő köteles az iskolát írásban (e-mail, telefon) értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az erről szóló tájékoztatást valamennyi szülő megkapja.

2.4.  A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik a vezetőség valamelyik tagját, lehetőség szerint az intézményvezetőt.

2.5.  Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

2.6.  Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. Az ülésrendet osztályonként/csoportonként az osztályfőnöknek, szaktanárnak rögzíteni kell, lehetőség szerint törekedve ennek állandóságára. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

2.7.  Ugyanakkor lehetnek olyan zárt térben zajló iskolai/kollégiumi rendezvények, ahol az iskolavezetés valamennyi résztvevő számára előírja a maszk kötelező és szabályszerű használatát. Saját steril maszkról a résztvevőknek kell gondoskodni. A maszkok átadása tilos!

2.8.  A közösségi terekben huzamosan egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Ennek érdekében a folyosók pihenőpontjait ritkítjuk.

A közösségi terekben a maszk használata kötelező!

A lépcsőknél folyosókon emlékeztetők kifüggesztése (Az 1,5 távolság betartása! Maszk használata a közösségi terekben kötelező!)

2.9.  Mivel a védőtávolság a közösségi terekben nem tartható be, így az iskolába való belépéstől kezdve a folyosón való közlekedésnél  a járófelületen kijelölt útvonalon, irányban lehet haladni.

2.10. A folyosókon a higiéniára felhívó plakátok elhelyezése, szünetben a hangosbemondóban, a folyosói kivetítőn is felhívjuk ezekre a figyelmet (plakát, videó, mame pályázat).

2.11.. A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

2.12. Általános iskolában a rendezvényeinket két csoportban tartjuk meg 1-2. évfolyam ill. 3-4. évfolyam, továbbá amennyiben a helyzet megkívánja az online térben tervezzük a programjainkat.

2.13. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.

2.14. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó

rendezvényeket megtervezzük. A kivitelezés idejét, módját a járványügyi helyzetnek megfelelően módosíthatjuk. Szervezési elvek:

 • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

 • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

 • zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

 • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása,

 • lehetőség szerint online megoldások alkalmazhatók (tanévnyitó, áhítatok, szülői értekezlet stb.).

2.15. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Szervezés előtt írásban kell kikérni a szülők véleményét. Kivéve az AJTP hétvégi bennmaradásainak programja.

2.16. A tanulmányi kirándulásokat javasoljuk a 2. félévre áttenni.
Annak idejét, helyét, a kísérő tanárok személyét az intézményvezetővel kell előzetesen egyeztetni.

2.17. A szülői értekezleteket, fogadóórákat csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatjuk meg.  A szükséges információk e-mailben, az e-naplóban küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. Ha a személyes jelenlét mellett döntünk, csak gyermekenként 1 szülő jelenjen meg.

2.18. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

2.19. Az épületekben csak a tanulók és az intézmény dolgozói tartózkodhatnak.

2.20. Külsős személyek csak szükség esetén, előre egyeztetett időpontban jöhetnek be. (Időpontok leadása az érintett portán.)

2.21. Valamennyi külsős számára a kézfertőtlenítés –az iskola teljes területén – és a maszkhasználat kötelező!

2.22.A kollégium területén idegeneknek tartózkodni tilos!

2.23. A kollégiumi lakószobákban csak az ott lakók tartózkodhatnak!

 2.24. Az irodákban, csak ügyintézés céljából, legfeljebb 2 fő tartózkodhat! A tanulókat kérjük, hogy hivatalos ügyeiket-a nyári gyakorlatnak megfelelően-inkább e-mailen keresztül intézzék. Az esetleges óracserékről, helyettesítésekről tájékozódjanak az e-napló felületén.

3.EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1.  A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás. Ezért valamennyi osztályfőnök, kollégiumi csoportvezető köteles ismertetni jelen dokumentum tanulókra vonatkozó pontjait. A szaktanárok segítségével vegyék át újra a helyes kézmosás lépéseit, a maszkhasználat szabályait (beleértve az eldobást is!), az immunerősítés lehetőségeit, a szellőztetés fontosságát stb.

3.2.  Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kötelező használni. a. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítsen.

3.3. A gyors belépés érdekében több fertőtlenítő pontot alakítottunk ki. A bejáratoknál 2-2 kézfertőtlenítő állomás került elhelyezésre a portán elhelyezett fertőtlenítő mellett.

A fertőtlenítők használatát a portás és az ügyeletes tanárok ellenőrzik.

3.4.  2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor jöhet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

3.5. A mérési pontokat a helyi adottságok alapján, a gyermeklétszámot is figyelembe véve alakítottuk  ki  annak érdekében, hogy a testhőmérséklet-mérés zökkenőmentes legyen, és ne alakuljon ki torlódás.

Ennek értelmében kijelölt mérési pontok az alábbiak: az általános iskolai (3) és  gimnáziumi bejáratok (2), a kollégiumi aula, bejárat. 

A testhőmérséklet-mérést ügyeletet adó pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők (pedagógiai asszisztens, éjszakai felügyelők a kollégiumban), technikai dolgozók (portások) végzik.

3.4. A szociális helységekben biztosítjuk a fertőtlenítő hatású szappanos kézmosási lehetőséget és a papírtörlők használatát.

3.5. A mosdóajtókon kifüggesztés: egy időben max. 3 fő tartózkodhat bent.

3.6. A tantermekben –ahol van mosdó kialakítva-biztosítjuk a szappant. A papírtörlőkről az osztályok gondoskodnak.

3.7. A tantermekben biztosítunk seprűt és lapátot a tanítás közbeni és utáni takarításhoz.

3.8. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. Javasoljuk, hogy minden tanulónál legyen szükség esetére kis kézfertőtlenítő, maszk és papírzsebkendő.

3.9. A napközbeni fertőtlenítéseket a délelőttös takarítónő végzi. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

Ellenőrzése a gondnok és az ápoló feladata.

3.10.A szaktantermeket a szaktanárok jelenléte mellett nem zárjuk, hogy megakadályozzuk a folyosói tömörüléseket.

3.11. Az informatika termekben a használt felületek fertőtlenítését óra végén a tanulók végzik el. Az ellenőrzés a szaktanár feladata.

3.12. Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Az osztálytermekben a szellőztetés a hetes feladata. Az órát tartó tanár az órák végén hívja fel erre a figyelmet!

3.13.. A hetesek rendszerét a gimnáziumban kialakítjuk, hetesek feladatait bővítjük: a fokozott higiéniás szabályok betartatására.

3.14. A légtechnikai eszközök használata a NNK ajánlása alapján.

3.15. Mindhárom épületünkben lázmérési pontot létesítünk (gimnáziumi Titkárság, kollégiumi nevelőtanári szoba, alsó tagozaton tanári).

3.16. Az általános iskolában tanulók csoportosulásának megakadályozására az udvaron egyszerre 3 osztály tartózkodhat, hazamenetelkor időeltolással kísérjük le az osztályokat.

4.ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1.Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Ez az üzemeltető feladata.

4.2. Az iskolai büfénél, a menzákon a sorban állásnál fokozottan ügyeljünk a szociális távolság biztosítására! (Az iskolai, kollégiumi büféknél a másfél méteres távolságot a járófelületen felragasztott csíkok jelzik.)

4.3. A helyi és bejárós diákok szüleit kérjük, hogy inkább csomagoljanak szendvicset, ennivalót gyermekeik számára.

4.4.  Az 1. emeleten található mikrohullámú sütőt a járvány idejére eltesszük, hiszen annak a szigorúbb egészségügyi elvárásoknak megfelelő használatát nem tudjuk biztosítani.

4.5.  A kollégiumi és irodai hűtőkben csak névvel ellátott dobozokban lehet élelmiszert tárolni! A hűtőkből minden hétvégére (péntek reggelig) ki kell pakolni az élelmiszereket, a fertőtlenítést el kell végezni.

4.6. Általános iskolai diákjaink 11.45-től, gimnáziumi diákjaink az ebédelést a menzán csak 13.25-től az elkészített beosztás szerint vehetik igénybe. Az ebédlőben a tanulók térbeli elkülönítése érdekében a bejárattól balról 68 ülőhely biztosított, így csak azokat a helyeket használhatjuk. A nagyobb biztonság érdekében idősávokat alakítunk ki, melynek betartása kötelező. Az ebédlőben a megadott idősávokban fokozott felügyeletet biztosítunk: kollégiumi ápoló, kollégiumi titkár, pedagógiai asszisztens, tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők a kialakított beosztás szerint.

5.KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről kikérdezzük a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés szükséges. Testhőmérést a pedagógus csak kesztyűben és maszkban végezhet. (Nyilatkozat))

5.2. Beköltözéskor és egyéb esetekben csak a kollégisták jöhetnek be a kollégiumba, szülők, kísérők nem.

5.3. Beköltözéskor, illetve vasárnaponként hőmérséklet mérése dokumentáltan történik.

5.4. Beköltözéskor időrendbeli eltolásban költöznek be a csoportok.

5.5. Kihelyezett fertőtlenítő használata a szobákban, a tusolókban. Szobák beosztása a tusolókhoz, wc-khez.

5.6. Mosás igényének felmérése, időbeli beosztások.

5.7. A szobákban lakó diákok számát lehetőség szerint csökkentettük. Egy szobába egy osztályban, vagy évfolyamban, tanulócsoportban lévő diákok kerültek elhelyezésre.

5.8.. A lakószobákban csak az ott lakó diákok tartózkodhatnak.

5.9. A kollégiumokban lakó tanulók, ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak, kollégiumi ápolónak.

A tanulók egészségvédelme érdekében a lakókat a nevelőtanárok naponta kikérdezik egészségi állapotukról, ennek tényét naplózzák.

Az egészségügyi panaszokat, lázat dokumentálják.

5.10. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót, dolgozót azonnal el kell különíteni, erre az előre kialakított elkülönítési pontok használhatóak.

Az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele: szülő értesítése, egészségügyi alapellátás/ügyelet értesítése. A háziorvos azonnali értesítése a szülő feladata!

5.11. A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. A szülő értesítése után meg kell szervezni a hazautazást. A beteg tanulóval érintkező személy maszkot és gumikesztyűt visel. Étkezésre egyszer használatos eszközök használhatóak, a szemetet lezárt zsákban lehet a kommunális gyűjtőedénybe tenni.

5.12. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

6.TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

6.2. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén teljes időszakára.

6.3. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési formában (online) részt vehet az oktatásban.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

7.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

7.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

7.3.  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

7.4. Elkülönítés esetén az intézményvezető/kollégiumvezető értesíti a kollégiumi és az iskolaorvost.

7.5. A tanuló állapotára vonatkozó információkat érzékeny adatként kezeljük.

7.6. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

8.INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN

8.1. A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési intézmény esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell.

8.2. Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

8.3. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az operatív törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.

Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Az intézkedési terv nyilvános, felkerül az iskola honlapjára is.

Mezőberény, 2020.szeptember 30.

Dr. Rückné Mező Györgyi

 igazgató

1. számú melléklet

Takarítás módosított ütemterve a járványügyi előírások alapján

Az előírt fertőtlenítőszerek használatával az alábbi felületek napi szinten kerülnek fertőtlenítésre:

 • épületek nyílászárói (ajtók-ablakok kilincsei)

 • tantermek, csoportszobák, berendezései és felszerelései (asztalok, padok, székek)

 • informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad)

 • szobák berendezései, szobákhoz tartozó vizesblokkok (villanykapcsolók, hűtőszekrény fogantyúk, szemetesek, csaptelepek, zuhanyfejek, WC lehúzók,

 • közös használatú helyiségek (teakonyhák, mosókonyha, könyvtár, társalgók) berendezései, felszerelései (TV, mosogató, mikrohullámú sütő, tűzhely)

 • az intézmény dolgozói által használt helyiségek (nevelői, porta, öltözők stb.)

 • az öltözők, játszóterek takarítása folyamatos, fertőtlenítése a használat gyakoriságától függ

A portás a főbejárat, beléptető rendszer fertőtlenítését óránként végzi, szükség esetén azonnal.

 

Az általános napi szintű takarítás mellett

Pénteken: Hűtőszekrények fertőtlenítése

A takarító személyzet munkarendje jelenleg megegyezik a korábbi beosztással, de a járványügyi helyzet függvényében változtatható.

2. számú melléklet

LÉGTECHNIKA RENDSZEREK HELYES HASZNÁLATA

 

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

 • a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a levegőáramot felfele irányítsák),

 • a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,

 • a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,

 • nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,

 • a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),

 • megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

 • használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.

 • a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,

 • az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,

 • az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,

 • ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.

3. számú melléklet

Szülői nyilatkozat

Alulírott,……………………………………………………(olvashatóan.név) felelősségem tudatában kijelentem, hogy                nevű

gyermekem ………………….  osztályos tanuló a kollégiumba történő beköltözést/ az iskola megkezdését (megfelelő rész aláhúzandó) megelőző két héten belül nem tartózkodott külföldön. Nincs láza, nincsenek fertőző betegségre utaló tünetei. Tudomásom szerint gyermekem COVID vírussal fertőzött emberrel nem érintkezett az elmúlt két hétben. Nyilatkozom, hogy közösségbe mehet.

Tudomásom szerint ismert gyógyszer allergiája:

                                                                             nincs                      van      ………………………………………………

Rendszeres gyógyszeres kezelés alatt áll:

                                                                              nem                      igen     ………………………………………………

Tartós betegségben szenved:

                                                                              nem                      igen     ………………………………………………

Amennyiben a fentiekben változás áll fent, akkor az intézmény felé bejelentési kötelezettséggel tartozom.

………………………………. , 2020. …………………………………….                   

                                                                                                                               …………………………………………………………

                                                                                                                                                               szülő

4. számú melléklet

Napi kollégiumi egészségügyi ellenőrzés

 

Csoport neve:

 Csoport létszáma:

Napi egészségügyi ellenőrzést végzi:

Az ellenőrzés időpontja: Minden hétfőtől – csütörtökig; szilenciumi ellenőrzéskor

További információk:

 • Amennyiben a diák a szilencium idején egyéb igazolt elfoglaltság miatt nem tartózkodik még a kollégiumban, az ellenőrzést a kollégiumba való beérkezését követően kell elvégezni.

 • Amennyiben a diák betegség, vagy egyéb távollét miatt nincs a kollégiumban azt is jelölni kell a táblázatban (pl. hiányzó).

 • Az diákok egészségügyi ellenőrzését napi szinten elektronikusan kell vezetni, amit a közvetlen felettes ellenőriz.

 • A hazautazás napján péntek reggel és a vasárnapi visszaérkezéskor egészségügyi panasz esetén a kollégista diák köteles a kollégiumi ápolónak/ csoportvezetőnek! osztályfőnöknek szólni.

 

NAPI KOLLÉGIUMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS –……..csoport

Név

09.01.

09.02.

09.03.

09.07.

 

Tünet, panasz van-e?

Ha igen, intézkedés

Tünet, panasz van-e?

Ha igen, intézkedés

Tünet, panasz van-e?

Ha igen, intézkedés

Tünet, panasz van-e?

Ha igen, intézkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú melléklet

Nyilatkozat (munkatársi)

 

Alulírott,……………………………………………………(olvashatóan.név) felelősségem tudatában kijelentem, hogy                a 2020-2021. tanév megkezdését megelőző két héten belül nem tartózkodtam külföldön. Nincs lázam, nincsenek fertőző betegségre utaló tüneteim. Tudomásom szerint COVID vírussal fertőzött emberrel nem érintkeztem az elmúlt két hétben.

Amennyiben a fentiekben változás áll fent, akkor az intézmény felé bejelentési kötelezettséggel tartozom.

………………………………. , 2020. …………………………………….

                                                                                                                                           ……………………………….

                                                                                                                                                         munkatárs

7. számú melléklet

Ügyeleti rend