Lezárult az iskolába szoktatás 6 hete

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” (1Sámuel 16:7)

 

Egy jó hangulatú délelőtt, mely lezárta a 6 hetet beszoktató időszakot. A két elsős osztály tanulói október 15-én vidám gyermekzsivajjal töltötték meg a mi kis iskolánk épületét. Erre a napra néhány vendég közreműködésével egy könnyed, vidám délelőtti programot szerveztünk a gyerekeknek., amely lehetőséget teremtett arra, hogy az előkészítő, hathetes időszakot lezárjuk. Az eltelt másfél hónap szükséges volt egymás kölcsönös megismeréséhez és ahhoz, hogy a kicsiket bevezessük az iskolai élet titkaiba, kialakuljon a biztonságérzetük,  szeressenek iskolába járni.

 

A gyerekek otthonosan mozognak már az iskola épületeiben, megszokták a körülöttük lévő új személyeket, megismerkedtek a mindennapjaikhoz nélkülözhetetlen iskolai napirenddel, szabályokkal. A gyermeki kíváncsiságtól, tudásvágytól hajtva feladattudatuk megerősödött. A sokrétű, játékos fejlesztő feladatok előkészítették őket arra, hogy a betűk, számok izgalmas világába belépjenek. Természetesen ez az időszak nagyon tanulságos nekünk tanító néniknek is. A gyermekek és képességeik megismerése, feltárása a további munkánk alapja.

 

Visszakanyarodva a nap eseményeihez, a gyülekező után tízóraiztunk. Ezután Kati lelkésznő áhítatával folytatódott a délelőtt, majd öt helyszínen kézműveskedtünk, a látogatóba érkezett óvó néniknél is ügyesek voltunk. Az ügyes kezek nyomán elkészült szép munkák szemet, lelket gyönyörködtettek. A nap egy jókedvű, lelkes énekléssel zárult, melyet Sámuel bácsi kísért gitárral. Egy nagyon jó hangulatú, családias, meghitt légkörben eltöltött délelőttöt zárhattunk.

 

Köszönjük vendégeinknek a megtisztelő jelenlétet és közreműködést. Hisszük minden jelenlévő lelki épülésére szolgált az alkalom.