Csak három betű, de nagy jelentőségű – Újra Ökoiskola lettünk

Öko, egy szócska, amely a természet- és a környezettudatosságot hirdeti. Egyre gyakrabban és egyre több helyen tűnik fel. Nem véletlenül.

Öko lehet a bolt, öko lehet a gazdaság és a gazdálkodás, így egyáltalán nem meglepő, hogy az iskolákat is megelőzheti ez az előtag. Az oktatást és nevelést végző intézmények azok, amelyek a családi nevelésen túl olyan értékeket közvetítenek és adnak át a felnövekvő nemzedék számára, amelyet aztán generációkon át tartani, finomítani és alkalmazni lehet. Az öko kifejezés arra is utal, hogy minden tevékenységet úgy végeznek, hogy közben a lehető legminimálisabb megterhelést és még inkább károsodást okozzák a természetnek. Ugyanez a szócska, ha az iskolával együtt említjük, lehetőséget ad a fejlődésre, az új ismeretek átadására és az e szerinti filozófia közvetítésére.

Az ökoiskola ugyanolyan oktatási intézmény, mint amelyik nem viseli ezt a kis szócskát.

Amiben mégis más az ökoiskola

Ökoiskolának lenni megtiszteltetés, de egyben feltételeket kell megteremteni ahhoz, hogy a címet elnyerje egy intézmény. A fenntarthatóság elveit és gyakorlatát, valamint a környezeti nevelést az iskolai helyi tantervében szerepeltetni szükséges, és ennek megfelelően az ott tanító pedagógusok adják át az ismeretek. A diákok pedig mindennapjaik során érvényesíthetik a tanultak. Sőt, még a diákok szüleit és a helyi közösséget is bevonják a fenntarthatóság és a környezetvédelem érdekében. Nem mellesleg az intézmény törekszik a környezetkímélő módszerek kidolgozására és megtartására. Környezettudatosan alakítják az életüket már az iskolán belül is annak reményében, hogy a diákok a tanulmányaik által odahaza és majd felnőtt életükben is ezt az elvet követve teszik mindezt. Jól tudjuk, hogy korunk legnagyobb problémája, és egyben kihívása is a környezeti válság, amelyet maga az ember teremtett. Míg arra várunk, hogy a hatalmas gyáróriások leálljanak környezetszennyező tevékenységükkel, addig egyénenként nagyon sokat tehetünk azért. A jövő nemzedékét nagyon nagy teher nyomja amiatt, hogy élhetőbbé tudják maguk és a felmenő generációk számára tenni bolygónkat.

Iskolánk, a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium újra megkapta ökoiskola minősítését, amelyre 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig jogosult. Intézményünk már jól tudja, hogy ez a tisztség mivel jár, hiszen négy évvel ezelőtt is ennek a címnek tulajdonosai voltunk. Ökoiskolaként nemcsak megtiszteltetésben részesülünk, hanem az a felelősség is iskolánkra és a pedagógusokra hárul, hogy egészség- és környezettudatos életmódra neveljük diákjainkat, kialakítsuk bennük a saját és a tágabb környezetük iránti igényességet, valamint segítsük a gyerekeket és a családjukat is abban, hogy a helyi és globális szinten jelentkező problémákat felismerjék, cselekvőképessé váljanak.