Tanévzáró gondolatok Dr. Rückné Mező Györgyi tollából

Kedves Diákjaink, Kicsik és Nagyok! Kedves Kollégáim! Kedves Szülők!

 

 

„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.”                                 (Zsoltárok könyve 16,11)

 

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel várnak diákok és tanárok.

Nos, a tanévzáró minden kétséget kizáróan közös ünnep mindannyiunknak.

Egész évben azon munkálkodunk, hogy a forró nyári napokkal együtt végre ránk köszöntsön a szabadság, a szünidő. Persze mint minden nagy eseményt az életben, ezt is ki kell érdemelni.

A szabadságot is csak azok vívhatták ki maguk számára, akik megdolgoztak érte. Az év végi eredményeket figyelembe véve összességében elmondhatjuk, hogy ez szinte mindenkinek sikerült, még így is, amikor jelenléti és online oktatásban végeztük a munkánkat. Lezárunk egy időszakot, és természetesen számvetést is végzünk. Én úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük, rendkívüli, rendhagyó, DE eredményes tanévet zárunk.

Bizonyítványotokban olvashatjátok majd, hogy a különböző tantárgyakból milyen szöveges értékeléssel, érdemjeggyel értékeltek benneteket tanáraitok.

 

Általános iskola – alsó tagozat

 

Az első évfolyamon szöveges értékelés van. A 42 elsősünkből 16 fő (38 %) kiváló minősítésű, amely kitűnőnek felel meg, 12 gyermek (29%) tanulmányi eredménye jelesnek minősül, a többi gyermek jól megfelelt és megfelelt minősítésű.  Gyengén teljesítő nincs az évfolyamon.

A második évfolyamon, év végén már érdemjeggyel értékeltük a tanulókat.

Az évfolyamon 29 értékelt tanulóból 13 kitűnő (45 %) és 7 jeles (24 %) tanuló van.

A többiek teljesítménye jó és közepes szintű. 

A harmadik évfolyamon a 45 osztályozott tanuló közül 16 kitűnő (36 %) és 10 (22 %) jeles tanuló van.

Két gyengébben teljesítő gyermek van ezen az évfolyamon.

A negyedik évfolyamon a 45 osztályozott tanuló közül 12 kitűnő (27 %) és 17 jeles  (38 %)  tanuló van.  

Ezen eredmények alapján alsó tagozatos tanítványaink 28 %-a kitűnő (57 tanuló) tanulmányi eredményt ért el, 22 %-a pedig jeles (46 tanuló) tanulmányi eredménnyel zárja a tanévet.

62 gyermek kapott 132 tantárgyi dicséretet.

 

Általános iskola – felső tagozat

 

Az ötödik évfolyamon 44 osztályozott tanuló közül 7  kitűnő (16 %) és  2 jeles  (5 %)  tanuló van.  

Tantárgyi dicséretek száma: 44

Az évfolyam tanulmányi eredménye: 4,31

Az ötödikesek az alsó-felső közötti átmenet a tanulmányi eredmények minimális szintű gyengülése mellett, – az online oktatás nehezített körülményei ellenére is – szépen teljesítették.

 

Gimnázium

 

A digitális oktatás második időszakában intézményünk tanulói és  tanárai rendkívüli munkát végeztek az idei tanévben (is). A már jól bevált Moodle rendszeren keresztül folyt az online oktatás.

A közel 6 hónap során a gimnáziumi képzés résztvevői nem könnyű időszakot éltek meg.

A végzősök felkészülése is nagy kihívás volt diáknak, tanárnak.

Értékelve, osztályozva 380 fő lett a gimnáziumban, itt nem említem azt a 86 diákot, akik sikeresen teljesítették az érettségi követelményeit.

 

Tanulmányi átlag: 4.05

Kitűnő tanulók száma: 10

Jeles tanulók száma: 44

Tantárgyi dicséretek száma: 296

 

A legjobb osztályátlag a 9/Nyek/Kny osztályé lett 4,47-tel

A felsőbb évfolyamosoknál pedig a 11.B  a legeredményesebb  4.29-cel

A legalacsonyabb átlag a 10.N osztályé 3,35-tel.

 

Az intézményben 5 tanuló javítóvizsgán kell, hogy bebizonyítsa, hogy a továbbhaladáshoz megfelelő tudással rendelkezik.  1 fő – 2 tantárgyból, a többiek egy-egy tantárgyból

 

„A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény a végleges sikerhez vezető úton.” – írta Kurt Tepperwein. Ez lehetne a mottója azoknak a diákjainknak, akikkel augusztus végén, a pótvizsgákon fogunk találkozni. Ne keseredjetek el, a legfontosabb, hogy képesek legyetek hinni magatokban! Ez mindenkire vonatkozik, azokra is, akik úgy érzik, nem a saját elvárásaiknak megfelelő érdemjegyet kaptak a bizonyítványukba. Aki úgy érzi, a képességei lehetővé tennének egy jobb teljesítményt, az a következő tanévben – remélhetőleg jelenléti oktatásban bizonyíthat – bizonyítson!

 

„Bizonyítvány, bizonyítvány,
De sok mindent bizonyítsz rám,
Amit el is felejtenék,
Ha nem írtak volna beléd.
Bizonyítvány, bizonyítvány,
Vakációt kezdő nyitány,
Legszebb a befejezésed:
»Magasabb osztályba léphet.«
Bizonyítvány, bizonyítvány,
Útmutató, biztos irány”
        írja Bars Sári versében.

 

Valóban, útmutató a bizonyítvány, nemcsak a diákoknak mutatja meg az évi teljesítményüket, hanem a tanárok munkájáról is visszajelzést ad.

A pedagógusi munkáról hiba lenne a visszajelzést pusztán a jegyekben, átlagokban keresni. A személyiség formálása, az általunk fontosnak tartott értékek átadása ugyanolyan fontos, mint a tananyag oktatása. Tehát vannak nem számokban mérhető eredményeink is.

„Vannak állandó értékek és olyan tudnivalók, amit nagyon korán kell közvetíteni. (…) A kultúrafogyasztásnak automatizmussá kell válni, mint a fogmosásnak. Ha elfelejtettem, akkor hiányérzetem van” – írta Csépe Valéria.

Osztom a professzor nézetét.

  • A szociális érzékenység, empátia,

  • a tisztelet egymás és önmagunk iránt,

  • a bizalom, mint legfőbb nevelő erő

  • egyéni felelősség

a kultúrára, művészetre, szépre és jóra való fogékonyság mind-mind olyan érték, amit tanár kollégáim közvetíteni, átadni szerettek volna Nektek

 

Köszönöm pedagógusi elhivatottságból fakadó munkájukat, szabadidejüket feláldozó önzetlen tevékenységüket!

Sajnos diákjaink – a kialakult járványügyi helyzet miatt – nem vehettek részt versenyfelkészítéseken, tehetséggondozó foglalkozásokon, felzárkóztatáson, tömegsport-foglalkozásokon, a kollégiumi szakkörökön, csoportfoglalkozásokon. Ez a tanév is más volt, mint a korábbiak. Hagyományos rendezvényeink közül csak Kampányhetet tudtuk megtartani, köszönet a végzős diákjaink felelősségteljes szervezőmunkájáért. De elmaradt a gimnazisták gombavatója, a Karivacsi, a Sándor bál, az Iskolakóstolgató és a Petőfi piknik, a DÖK-nap.

De alsóbb éves diákjaink számára megtarthattuk a gólyaavatót, eljött hozzánk a Mikulás, farsangi mulatság is volt, igaz, osztályszinten az általános iskolásoknak.

Úgy érzem, ebben a tanévben is sikeres párbeszédet folytattunk a szülőkkel, – járványhelyzet megváltozott elvárásai ellenére – eredményesnek bizonyult igényeink összehangolása.

Ezúton szeretném megköszönni egész évben nyújtott támogatásukat!

Kívánom, hogy a szünidő hasznosan, pihenéssel teljesen teljen mindenki számára, s újult erővel, kíváncsisággal, várakozással térjünk vissza szeptemberben az iskolapadba.

 

És most nézzük a legszebb eredményeket!

Kitűnő bizonyítvánnyal zárták a 2020-2021-es tanévet az alábbi tanulóink! Büszkék vagyunk Rájuk!

 

1.

1.a

Braun Emma

2.

1.a

Braun Luca

3.

1.a

Fekete Lia

4.

1.a

Nyisztor Nándor

5.

1.a

Pónya Sára

6.

1.a

Szántai Márk

7.

1.a

Tóth Klaudia

8.

1.a

Varga Márk

9.

1.b

Bálint Máté

10.

1.b

Bárdi Blanka

11.

1.b

Csökmei Marcel

12.

1.b

Gulyás Orsolya

13.

1.b

Konyecsni Zorka

14.

1.b

Pojendán Petra

15.

1.b

Varga Kata

16.

1.b

Wágner Petra

17.

2.a

Sík Luca

18.

2.a

Székely Attila

19.

2.a

Vári Nelli

20.

2.b

Csók Anna

21.

2.b

Földes Nándor Péter

22.

2.b

Jozaf Gergő

23.

2.b

Kis Bíborka

24.

2.b

Körhöny Zsófia

25.

2.b

Styaszni Sára

26.

2.b

Sziráczki György Zétény

27.

2.b

Tóth Fanni Lilla

28.

2.b

Veress Blanka

29.

2.a

Kiszely Regina Mária

30.

3.a

Dányi Benett

31.

3.a

Gulyás Boglárka

32.

3.a

Nyisztor József

33.

3.a

Udvarnoki Noel

34.

3.a

Varga Liliána

35.

3.a

Varga Nóra

36.

3.a

Weigert Zoltán

37.

3.b

Eszenyi Roland

38.

3.b

Kara Nelli

39.

3.b

Kovács Lóránt

40.

3.b

Lajkó Hanna

41.

3.b

Perei Anett

42.

3.b

Rima Patrícia Rebeka

43.

3.b

Szűcs Petra

44.

3.b

Tóth-Miklósik Ivett

45.

3.b

Varga Panna

46.

4.a

Balogh Ákos

47.

4.a

Debreczeni Rézi

48.

4.a

Ficzere Zalán

49.

4.a

Molnár Lili Manna

50.

4.a

Nagy Eszter Emma

51.

4.a

Szabó Katalin

52.

4.a

Szabó Panna

53.

4.a

Toman Balázs

54.

4.a

Vetési Noémi

55.

4.b

Bálint Énók

56.

4.b

Musztafa Amira

57.

4.b

Varga Lili

58.

5.a

Burai Vivien

59.

5.a

Sziráczki Hanga

60.

5.b

Gulyás Antal

61.

5.b

Makra Gergő Levente

62.

5.b

Mészáros Loretta

63.

5.b

Pojendán Gergő

64.

5.b

Szőcs Boglárka Lili

65.

9. Nyek/Kny

Domokos Gréta

66.

9. Nyek/Kny

Fekécs Noémi

67.

9. Nyek/Kny

Fekete Barbara

68.

9. Nyek/Kny

Hencsey Edina Mercédesz

69.

9. Nyek/Kny

Kocsor Kata

70.

9. Nyek/Kny

Mikó Attila

71.

9. Nyek/Kny

Papp Attila Bertalan

72.

9. Nyek/Kny

Tar Gábor

73.

9. AJTP

Szabó Kata

74.

9.F

Bárdi Regina

 

Jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánok a szünidőre!”

És most jöjjön a várva várt mondat:
 
Ezennel a 2020-2021-es tanévet bezárom!

Varga Gyöngyi: Áldás a tanév végén

 

Az Élet Istene 

áldjon meg benneteket

akik most várakozással 

tekintetek a szünidő

derűs, szép napjai elé

akik most igazán fellélegezhettek

egy hosszú, feladatokkal teli

tanév végén

akik szabad lélekkel és hálás szívvel

indultok új kalandok

izgalmas élmények felé

Az Élet Istene erősítsen meg benneteket

akik most igazán fáradtnak érzitek magatokat

a megmérettetések terhe után, és új erőre vártok

akik számára lezárul most egy életszakasz

hogy elkezdődhessen majd egy másik

akik most azt szeretnétek

hogy végre legyen időtök szabadon élni…

Az Élet Istene

ajándékozzon meg titeket

a nyáridő alatt

a pihenés gondtalan élményével

a körülöttetek lüktető élet

örömével

barátokkal, társakkal

igaz szavakkal azoktól

akik fontosak nektek

és sok-sok megerősítő, gazdagító találkozással

Tanítson titeket emberségre

megélt tapasztalataitok által

hogy egyre inkább azzá váljatok

akit ő álmodott meg szeretetéből

 

Így áldjon meg Titeket

és a szívetekhez közel állókat

az Élet Istene ma, holnap 

a nyáridőben és minden új napon!