Felvételi tájékoztató

Tájékoztató

 

Intézményünk négy évfolyamos gimnáziumi (Tagozatkód: 0040) osztályába, öt évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű (KÉTTAN) osztályába (Tagozatkód: 0052), és öt évfolyamos (4+1) gimnáziumi képzés angol nyelvi előkészítő (Tagozatkód: 0053) osztályába jelentkezőknek nem kell központi felvételit tenni.

A bejutáshoz szükséges pontszámok kiszámítási módja:

7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam 1. félévi osztályzatának átlaga alapján

magyar nyelv és irodalom,
– történelem,
– matematika,
– idegen nyelv,
– és egy szabadon választott reál tantárgyból (legjobbat vesszük figyelembe)

Bejutni minimum 4 átlaggal lehet.

 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba (Tagozatkód: 0051) jelentkezni pályázat beküldésével és központi felvételi írásával lehet.

A központi írásbeli vizsgára 2021. december 3-áig kell a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola felé történő jelentkezéssel. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

Az AJTP pályázatot legkésőbb 2021. december 10-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni iskolánk címére!

Szeretettel várunk minden érdeklődő, tehetséges diákot!

 

Dr. Rückné Mező Györgyi
igazgató