Négy évfolyamos gimnázium emelt nyelvi képzéssel képzés

Négy évfolyamos gimnázium emelt nyelvi képzéssel képzés

 • Általános tantervű gimnáziumi képzés

 • már 9. osztálytól magasabb óraszámban folyik a nyelvoktatás (angol, német) a választott első idegen nyelven.

 • évfolyamtól a 2. idegen nyelv magasabb óraszámban (3+1)

 • nyelvvizsgára felkészítünk tanórák keretében

 • tanulmányi versenyeken vehetsz részt

 • tucatnyi szakkör és fakultáció között választhatsz

 • programozás, robotika, ECDL-bizonyítvány, vállalkozási ismeretek

 • a 11-12. évfolyamon szabadon választott tantárgyak segítségével specializálódhatsz

 • a szabadon választott tárgyak segítségével a humán vagy a természettudományos képzésben vehetsz részt

 • felkészült, motivált pedagógusok

 • támogató környezet