Felvételi eljárás

Arany János Tehetséggondozó Program, öt évfolyamos gimnáziumi képzés:

Felvételi követelmény:

A programba jelentkezni kívánó tanulóknak pályázatot kell benyújtaniuk.

A dokumentumok és mellékleteik elérhetőek a kormányzati portálon az alábbi útvonalon: http://www.kormany.hu/hu/ Dokumentumok menüpontból az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt. https://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&year=2019#!DocumentBrowse

Illetve a tanulói pályázatokkal kapcsolatos információk IDE kattintva is letölthetőek, vagy az Arany János Tehetséggondozó Program hivatalos oldalára kattintva

A kitöltött űrlapokat az általános iskola (vagy a tanuló) küldi tovább 2019. december 11-ig a gimnáziumba.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező kiválasztott intézménybe történik 2019. december 6-ig.

Felvételi:

2020. 01. 18. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2020. 01. 19. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák magyar nyelvből és matematikából az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

2020. 01. 24. pótló felvételi vizsgák: az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Értékelés, rangsorolás: a programhoz tartozó középiskolák egységesen, az alábbi értékelési útmutató szerint értékelik és rangsorolják a programba felvételiző tanulókat.

Értékelési útmutató:

A számítás alapja

Elérhető maximális pontszám

Százalékos megoszlás

Tanulmányi eredmények: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika,

idegen nyelv. egy szabadon választott reál tantárgy

7. évfolyamév végi és a 8. évfolyam 1. félévi osztályzatának átlaga

25 pont

(tantárgyanként legfeljebb 5 pont, össze­sen legfeljebb 25 pont)

25%

Az általános tantervi képzésre jelentkezők számára központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatokkal megszervezett írásbeli vizsga:

magyar nyelv, matematika

50 pont (25-25 pont)

50%

Kognitív képességvizsgáló teszt

25 pont

25%

Összesen

100 pont

100%

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

Nyílt napok:

2019. október 11. 9.00

2019. november 9. 9.00